Zarządzanie nieruchomościami – dachy

Przewaga nowych technologii

Zarządzając nieruchomościami w obszarach budownictwa indywidualnego, mieszkaniowego czy szeroko pojętego budownictwa inwestycyjnego trzeba bezwzględnie zdawać sobie sprawę z arcyważnej roli dachu, który stanowi nieodłączny element każdego z tych obiektów. W omawianym aspekcie, właściwe wykonanie oraz utrzymanie poszycia połaci dachowej pozwoli na wzorową realizację kluczowych zadań stawianych przed osobami zarządzającymi nieruchomością.

Zmierzając zatem do ustanowienia, a w dalszej kolejności do ugruntowania wiodącej pozycji danego obiektu na rynku, osiągnięcia przewagi wśród konkurencji, poprawy wizerunku firmy, wzrostu wskaźników ekonomicznych czy optymalizacji kosztów eksploatacyjnych, nie sposób nie zwrócić się ku nowym technologiom.

Nowe technologie czyli jakie?

Aby poszukać odpowiedzi na tak zadane pytanie w kontekście jakże obszernego zagadnienia jakim są wielkopowierzchniowe dachy płaskie, należy wziąć pod uwagę wiele związanych z tym aspektów. Przyjrzyjmy się dzisiaj jednemu z nich:

  • Materiał czyli rodzaj pokrycia. 

Niewątpliwie alternatywą lub uzupełnieniem dla pokryć z blachy trapezowej, płyt wielowarstwowych, folii PVC czy papy są stosowane przez nas płynne membrany poliuretanowe, akrylowe czy bitumiczno-poliuretanowe. Oczywistą kwestią jest, iż zapewniając naszym klientom optymalny dobór stosowanego pokrycia korzystamy wyłącznie z produktów będących wysoce zaawansowanymi rozwiązaniami światowymi w dziedzinie hydroizolacji i posiadającymi certyfikaty najważniejszych jednostek naukowo-badawczych m.in. NASA, EOTA, ASTM International.

Elastomery poliuretanowe czy masy akrylowe z elastycznością do 800% oraz wskaźnikiem SRI = 107, zbrojone włókniną poliestrowo-polipropylenową aplikowane poprzez natrysk hydrodynamiczny tworzą całościową, monolityczną warstwę odporną na niskie i wysokie temperatury, nie nagrzewają się, nie przenoszą ognia, wspomagają działanie urządzeń wentylacyjnych, klimatyzujących i fotowoltaicznych obniżając koszty ich eksploatacji.

Bezspoinowe powłoki dachowe charakteryzujące się również wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz trwałością wydłużoną nawet do 25 lat (zgodnie z ETAG 05) zapewniają długoterminową redukcję kosztów nieplanowanych napraw i remontów oraz stabilny stan pokrycia dachowego.

Technologie stosowane przez Precision Services Group, zarówno w obiektach nowopowstających jak również w tych już funkcjonujących, oprócz wymienionych powyżej najistotniejszych właściwości oraz przedstawionych korzyści pozwalają również na:

Aby dokładnie sprawdzić czy dach płaski jest szczelny, należy wykonać kilka kroków:

  1. Poprawę komfortu termicznego ludzi w użytkowanych pomieszczeniach
  2. Poprawę efektywności i jakości pracy
  3. Redukcję przerw produkcyjnych i minimalizację strat w towarze
  4. Redukcję Miejskich Wysp Ciepła powodujących m.in. przegrzanie i zanieczyszczenie powietrza, wzrost temperatury w centrach miast czy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zatem podsumowując przedstawione zagadnienie , z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż nowe technologie w omówionym aspekcie zwiększają wartość oraz atrakcyjność nieruchomości.

Przeczytaj także: Jakie są główne przyczyny nieszczelności dachów