Metody lokalizacji wycieku wody w budynku

Jakie metody stosujemy?

Aby zlokalizować wyciek, używamy zróżnicowanych metod. Zależy to od sytuacji i rodzaju wycieku. Stosowane przez nas nowoczesne metody wykrywania wycieków w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą pozwalają na lokalizowanie wycieków wody przy minimalnej ingerencji w budynek.

Próba ciśnieniowa

To najważniejsza czynność, którą należy wykonać zamian przystąpimy do lokalizacji wycieku. Próba pokaże nam na jakiej instalacji występuje nieszczelność.

Jest to metoda badania szczelności instalacji, którą wykonuje się nie tylko aby wskazać nieszczelną instalację ale również po zlokalizowaniu i naprawieniu nieszczelności, aby upewnić się, że prace zostały wykonane prawidłowo. Badanie wykonuje się również w przypadku nowych instalacji przed oddaniem ich do użytkowania. Sprawdza się zatem zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, eksploatowanych oraz w przypadku rozbudowy instalacji.

Ciśnieniowa próba szczelności wykonywana jest w instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, instalacji sanitarnej w celu wykrycia nieszczelności. Montowany jest manometr wzorcowy, a do rur wprowadzane powietrze pod ciśnieniem. Miejsca rozszczelnienia wskazują odczyty ciśnienia. Cykliczne badania metodą próby ciśnieniowej umożliwiają zapobiegnięcie licznym awariom.

Próba gazowa

Do rury wprowadzany jest gaz znacznikowy, który jest neutralny dla zdrowia i życia człowieka. To mieszanka azotu (95%) i wodoru (5%). Cząsteczki gazu przedostają się przez nieszczelności lub ubytki, które są niewidoczne gołym okiem. Gaz przechodząc przez materiały budowlane, w tym beton i asfalt najkrótszą drogą wydostaje się na powierzchnię. Wykrywany jest za pomocą detektora, który umożliwia jednoznaczne wskazanie miejsca wycieku.

Nasze nowoczesne detektory są bardzo czułe i potrafią wykryć nawet najmniejszą ilośc wydostającego sięgaczu i wskazać nieszczelności w rurach. Korzystając z tych urządzeń nasi fachowcy są w stanie dokładnie zlokalizować wyciek, zanim stanie się on większym problemem.

Kamera inspekcyjna

To urządzenie, które wskaże miejsca uszkodzeń, zatorów i nieszczelności, które są najczęstszą przyczyną wycieków wody. Podczas badania wprowadzamy do instalacji kamerę i rozpoczynamy dokonywanie wnikliwej oceny na podstawie obrazu widocznego w czasie rzeczywistym na transmiterze.

Przy użyciu kamery inspekcyjnej można precyzyjnie ocenić stan w jakim znajdują się rura. Urządzenia mają różne rozmiary, z reguły są niewielkie, ale mają szeroki kąt widzenia. umożliwiają ocenę trudno dostępnych miejsc.  Metoda sprawdza się szczególnie w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach.

Kamera endoskopowa

Metoda bardzo specjalistyczna, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie przeprowadzenie oględzin przy pomocy kamery inspekcyjnej nie jest możliwe. Jest to metoda bezinwazyjna, który z powodzeniem może być stosowany zarówno na dużych powierzchniach jak i w domach oraz mieszkaniach.

Wykorzystanie specjalistycznej kamery endoskopowej umożliwia naszym fachowcom wykrycie wycieków wodnych lub innych uszkodzeń we wnętrzu wąskich rur oraz w ciasnych przestrzeniach na bardzo trudu dostępnych długich odległościach.

Metoda akustyczna

Określenie miejsca wycieku następuje na podstawie pomiarów fal dźwiękowych wpuszczanych do wycieku.

Zastosowanie bardzo specjalistycznego sprzętu jakim jest geofon umożliwia wykrycie wycieku wody w rurach. Wewnątrz urządzeniu wbudowany jest czujnik, który bardzo precyzyjnie rejestruje wszystkie rodzaje szumu wydobywające się z miejsc, gdzie doszło do uszkodzenia rury bądź też nieszczelności. 

Ggeofon umożliwia odróżnienie dźwięku przepływającego przez nieszczelność pod dużym ciśnieniem, które towarzyszą wyciekom wody od tych wydawanych przez wodę przepływającą w rurze. Czujnik wzmacnia poziom szumu, aby nasi specjaliści mogli usłyszeć wyciek. To prosta, na pierwszy rzut oka metoda, zarazem bardzo skuteczny sposób na określenie dokładnej lokalizacji przecieku. Urządzenia umożliwiają wykrywanie wycieków zlokalizowanych na zewnątrz budynku nawet głęboko pod ziemią.

Metoda Kontrastu UV 

Barwnik wprowadzany do instalacji wydostaje się na zewnątrz w miejscu nieszczelności. Do lokalizacji wycieku wykorzystywana jest lampa UV.

Metoda ta polega na wprowadzeniu do instalacji specjalistycznego płynu, który w miejscu nieszczelności wydostanie się na zewnątrz. Zakładając odpowiednie okulary będziemy mogli zobaczyć miejsce wycieku.

Kamera Termowizyjna

Metoda wykrywania wycieków bazująca na technice podczerwieni umożliwiająca obserwację rozkładu temperatur.

Technika podczerwieni stosowana jest do lokalizowania wycieków w instalacjach grzewczych, instalacjach ogrzewania podłogowego i instalacjach ciepłej wody. Ponadto, metoda ta ma zastosowanie w razie wystąpienia problemów natury architektonicznej.