Serwis dachów płaskich

Badanie szczelności dachu, poszukiwanie przecieków

Nowoczesne i skuteczne metody serwisu dachów płaskich

Efektywne, kompleksowe rozwiązania  monitorowania stanu technicznego dachu. Badamy szczelność dachów, Wykrywamy przecieki na dachach płaskich oraz oferujemy kompleksową naprawą poszycia dachu. Nasze usługi związane z badaniem stanu technicznego dachu oraz monitorowaniem jego wilgotności zapewniają ochronę i zabezpieczają przed utratą wartości obiektów przemysłowych i dachów płaskich w całej Polsce. Nasze rozwiązania dają pewność, zapewniają bezpieczeństwo i spokój.

Aby utrzymać dach w dobrym stanie technicznym warto zaufać ekspertom i skorzystać z naszej fachowej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w zakresie profesjonalnego monitoringu dachu i jego specjalistycznego serwisu.

W celu określenia stanu technicznego pokrycia dachu oraz ustalenia poziomu jego zużycia potrzebne są cykliczne ekspertyzy. Powinny odbywać się minimum raz w roku, najlepiej po zakończeniu sezonu zimowego.  Na podstawie takiej specjalistycznej ekspertyzy, wykazującej rzeczywistą listę problemów i uszkodzeń, można zlecić ewentualną naprawę dachu w ściśle określonymi zakresie. Naprawa dachu bez dokładnej i szczegółowej ekspertyzy, a w szczególności bez wykrycia wszystkich nieszczelności będzie tylko niepotrzebnym kosztem i nie doprowadzi do poprawy stanu technicznego dachu.

Serwis dachów płaskich

Poszukiwanie przecieków na dachu

Kompleksowo wykrywamy wszystkie nieszczelności na dachach. Potrzebujemy tylko informacji o jego konstrukcji, dostępu do dachu, energii elektrycznej i niekiedy wody.

Badanie szczelności dachu

Stosujemy 6 zaawansowanych metod badania szczelności membrany na dachu. Najskuteczniejszą metodę dobieramy w zależności od konstrukcji i rodzaju poszycia.

Testy i montaż kotw dachowych

Od dawna obowiązują przepisy prawa w sprawie bezpieczeństwa na dachach. Zwracamy szczególną uwagę na specjalne warunki pracy oraz nieprawidłowe działanie i manipulacje.

Osuszanie dachu po zalaniu

Osuszamy zawilgoconą izolację dachową. Rozwiązanie to gwarantuje zlikwidowanie szkód wywołanych przez wodę w warstwie izolacyjnej dachu płaskiego oraz odzyskanie termoizolacyjności. Dzięki temu nie powstają dalsze szkody w budynku, a kosztowny remont nie jest potrzebny. W ten sposób oszczędzamy koszty i dbamy o środowisko, ponieważ robimy renowacje a nie drogą wymianę dachu.

Konserwacja oraz wymian poszycia dachu

Wymiana dachu , gdy jest w złym stanie technicznym to konieczność. My sprawdzimy jego szczelność, sprawdzimy stan techniczny i wymienimy poszycie na nowe.

System całorocznej opieki nad dachem

Możemy umówić się na regularną, atrakcyjną kosztowo współpracę. Oferujemy abonamentowy system całorocznej opieki nad dachem obejmujący 2 sezonowe badania szczelności dachu oraz 3 interwencyjne. Taki system daje najlepszy obraz stanu dachu, przedłuża jego żywotność, oszczędza koszty i zapewnia spokój.

Skontaktuj się z nami

Nie zwlekaj! Zamów profesjonalny i skuteczny serwis dachów płaskich.
Zapytaj naszego specjalistę o szczegóły.

Zalety badania szczelności dachu

Inwestycja w bezpieczeństwo

Wykonywanie badania szczelności dachu i utrzymanie go w dobrym stanie technicznym bezpośrednio przekłada się więc na zdrowie i jakość życia. Wpływa pozytywnie na długoterminową optymalizację kosztów po stronie zarządców, administratorów czy właścicieli budynków.

Energooszczędność

W warunkach kryzysu energetycznego termoizolacyjności dachu jest szczególnie ważna. Suchy dach to lepsza termoizolacyjność. Suchy dach zimą chroni wnętrze budynku przed utratą ciepła, a latem przed przegrzaniem. Przyczynia się to w istotny sposób do energooszczędnej eksploatacji budynku i realizacji celów klimatycznych.

Obniżenie kosztów eksploatacji

Szczelny dach i jego dobra termoizolacja chroni budynek przed utratą ciepła, co zmniejsza lub znacząco ogranicza koszty ogrzewania budynku. Nieszczelny dach może prowadzić do utraty nawet 60% ciepła rocznie. Zatem szczelny i suchy dach to znacznie niższe koszty ogrzewania budynku.

Efektywne utrzymanie dobrego stanu technicznego

Stan techniczny dachu ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji budynku oraz ochrony jego ścian, wnętrza i wyposażenia przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Dbałość o dach i coroczny przeglądy techniczny po zimie przedłuża żywotność dachu nawet o 30%.

Serwis dachów płaskich

Poszukiwanie przecieku na dachu

Badanie szczelności dachu to jedna z wielu czynności jakie należy wykonać przy poszukiwaniu przecieku na dachu. Aby dokładnie wskazać miejsce /-a przecieków należy dokonać sprawdzenia:

  • zgrzewów i zakładek
  • uszczelnienie odpływów, przepustów i systemów odwodnienia
  • paraizolacji przy dachach ciepłych (nieodwróconych)
  • uszczelnienia detali takich jak: przejścia konstrukcji, kominki, odgromy, świetliki, okna, drzwi tarasowe 
  • obróbek blacharskimi na tzw. farmerach, które dziurawią attyki
  • spadki (min 2%), który powodują zastoiny wodne oraz przeciw spadki kierujących wodę w stronę odpływu
  • attyk i zbyt niskich wywinięć (min. 25cm) 

Badanie szczelności dachu

Usuwanie zanieczyszczeń i nawarstwień ze zróżnicowanych powierzchni takich jak metal, drewno, kamień, ceramika czy papier – wymaga doboru właściwej metody. Zastosowanie tradycyjnych metod czyszczenia, szczególnie w przypadku technologii ściernych, niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia czyszczonej powierzchni. Zniszczeniu może ulec wrażliwa powierzchnia również z detalami.

Warto zdecydować się na nowoczesną metodę czyszczenia laserem, przy zastosowaniu której ww. problemy nie występują̨. Oczyszczanie za pomocą lasera odbywa się w sposób bezpieczny dla zróżnicowanych powierzchni, przy uwzględnieniu ich specyficznych właściwości. W wyniku kontaktu wiązki laserowej z powierzchnią przeznaczoną do czyszczenia dochodzi do wymiany energii pomiędzy stosowanym światłem laserowym i oczyszczanym metalem, drewnem, kamieniem, ceramiką czy papierem. Pod wpływem impulsu laserowego o odpowiednio dobranej gęstości energii następuje selektywne odparowanie z danej powierzchni wszelkich niepożądanych nawarstwień i zanieczyszczeń.

Osuszanie dachu płaskiego

Usuwanie zróżnicowanych zanieczyszczeń i nawarstwień, w tym graffiti, powstałych na elewacji budynków – wymaga wyboru właściwej metody. W tego rodzaju pracach racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie lasera. Metoda czyszczenia laserowego jest nie tylko skuteczna, ale również energooszczędna. Charakteryzuje się przy tym wysoką wydajnością oraz niskimi kosztami eksploatacji – co przy oczyszczaniu dużych powierzchni ma zasadnicze znaczenie. Ponadto odpad, który powstaje podczas czyszczenia laserowego jest w stanie gazowym, łatwym do odseparowania. Oczyszczanie powierzchni za pomocą lasera nie wymaga utylizacji odpadów chemicznych, tym samym – nie przyczynia się do zanieczyszczania środowiska.

Testy i montaż kotw dachowych

Usuwanie zróżnicowanych zanieczyszczeń i nawarstwień w ramach przeprowadzania konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych, dzieł sztuki czy mebli – wymaga wyboru metody wysoce nieinwazyjnej. Szczególnie wrażliwe są np. obrazy, polichromia czy dokumenty papierowe o historycznej wartości. Na szali jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Dlatego w pracach przy tego rodzaju obiektach warto zastosować czyszczenie laserowe – skuteczną, a przy tym niezwykle czułą i elastyczną, w pełni kontrolowaną metodę oczyszczania. W tak skomplikowanym procesie oczyszczania istotna jest precyzja oraz częstotliwość i czas trwania impulsu, które muszą być ściśle dostosowane do właściwości danego obiektu. Bezpieczeństwo czyszczonej powierzchni oraz jej detali jest zachowane, ponieważ laser usuwa selektywnie zbędne powłoki poprzez ich odparowywanie – warstwa po warstwie.

Konserwacja oraz wymiana poszycia dachu

Usuwanie zróżnicowanych zanieczyszczeń i nawarstwień w przemyśle często polega na czyszczeniu skomplikowanych form czy trudno dostępnych elementów. Rodzaj występujących tu zanieczyszczeń i nawarstwień – również stanowi wyzwanie.

Dlatego warto zdecydować się na nowoczesną metodę czyszczenia laserem, zastosowanie której umożliwia skuteczne usunięcie szczególnie opornych zanieczyszczeń i nawarstwień nawet ze skomplikowanych form lub z trudno dostępnych elementów. Czyszczenie laserem polega na wykorzystaniu zjawiska tzw. ablacji laserowej. Jest to proces efektywnego odparowania poszczególnych nawarstwień z użyciem impulsu laserowego. Przy odpowiednio dobranej gęstości jego mocy skutecznie i precyzyjnie usuwa się tego typu zanieczyszczenia nawet z trudno dostępnych miejsc. Odbywa się to w sposób bezpieczny dla oczyszczanej powierzchni i detali elementów systemów produkcyjnych.

Systemy całorocznej opieki nad dachem

Zapytaj nas o indywidualne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami

Nie zwlekaj! Zamów profesjonalny i skuteczny serwis dachów płaskich.
Zapytaj naszego specjalistę o szczegóły.

Skontaktuj się z nami