Jesteśmy rzetelnym partnerem

w lokalizowaniu i usuwaniu szkód
spowodowanych przez wodę, ogień.

Doświadczenie i nowe technologie
w lokalizowaniu i usuwaniu szkód spowodowanych przez wodę, ogień.

Od ponad 15 lat posiadamy szeroką ofertę usług, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Obszary naszej działalności

Środowisko

Przyczyniamy się do dbania o środowisko dzięki najnowszym technologiom, redukcji emisji CO₂, oszczędności energii i zapobieganiu szkodom wtórnym.

Społeczeństwo

Najważniejsi dla nas ludzie i ich bezpieczeństwo. To kluczowy zasób naszej firmy. Ich kwalifikacje i nastawienie do Klienta.

Zarządzanie

Wykorzystujemy sprawdzone standardy. Przestrzegamy przepisów  obowiązującego prawa, regulacja oraz zasad etycznych obowiązujących w naszej branży.

Jesteśmy firmą ze standardami
jakości usług IICRC.

Odpowiedzialność w biznesie

Jako firma, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony, dążąc do finansowego sukcesu, jednocześnie przestrzegając wysokich standardów etycznych i okazując szacunek pracownikom, społeczeństwu oraz środowisku. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą wzorem do naśladowania, kierując się kluczowymi wartościami takimi jak uczciwość, jakość, doskonałość i wierność danemu słowu.

Kodeks postępowania – zbiór wartości i zasad

Nasz Kodeks Postępowania definiuje kluczowe wartości i zasady etyczne, które są fundamentem naszej odpowiedzialności korporacyjnej. Ten dokument nakreśla osobiste, etyczne i zawodowe standardy, które są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, kształtując nasze interakcje z pracownikami, klientami, dostawcami i społecznością.

Odpowiedzialność za zachowanie zgodne z tymi zasadami spoczywa na każdym pracowniku. Proces wdrażania Kodeksu jest regularnie monitorowany poprzez e-learningowe szkolenia pracownicze, które zawierają testy i potwierdzenie zrozumienia oraz przestrzegania tych zasad.

Nasza strategia biznesowa jest zorientowana na etyczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój finansowy. Koncentrujemy się na minimalizacji ryzyka i promowaniu zrównoważonego wzrostu, co przekłada się na solidne wyniki biznesowe, mające kluczowe znaczenie dla sektorów o strategicznym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa.

 

Usługi serwisowe dachy płaskie

Kluczowe wyróżniki naszej działalności biznesowej

Promowanie Etyki i Odpowiedzialności Korporacyjnej

Nasz Kodeks Postępowania wyznacza wysokie standardy etyczne, które są fundamentem wszystkich naszych działań. Dążymy do bycia wzorem odpowiedzialności korporacyjnej, kładąc nacisk na uczciwość, transparentność i szacunek w relacjach z wszystkimi interesariuszami.

Zaangażowanie Wszystkich Pracowników

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania naszych zasad etycznych i zawodowych. Regularne szkolenia e-learningowe i oceny zapewniają zrozumienie i zaangażowanie w przestrzeganie Kodeksu Postępowania

Monitorowanie i Wdrażanie Kodeksu Postępowania

Procesy monitorowania i weryfikacji są integralną częścią naszego systemu zarządzania, co gwarantuje, że nasze działania są zawsze zgodne z najwyższymi standardami etycznymi.

Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność Etyczna

Nasza strategia biznesowa łączy dążenie do zrównoważonego rozwoju finansowego z etyczną odpowiedzialnością. Skupiamy się na działaniach, które przynoszą korzyści zarówno dla naszej firmy, jak i dla społeczeństwa

Minimalizacja Ryzyka i Promowanie Zrównoważonego Wzrostu

Poprzez identyfikację i zarządzanie ryzykiem, dążymy do zrównoważonego rozwoju, który wspiera solidne wyniki biznesowe i bezpieczeństwo na globalnym rynku.

Wsparcie dla Sektora Bezpieczeństwa

Nasze działania i usługi mają kluczowe znaczenie dla branż o strategicznym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa. Przez promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych, przyczyniamy się do wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności na całym świecie.

Odpowiedzialność środowiska

Nasze działania kierują się głęboką odpowiedzialnością środowiskową. Zamiast wymieniać uszkodzone mienie na nowe, stawiamy na jego naprawę, co pozwala na oszczędność zasobów i minimalizację wpływu na środowisko oraz redukcję kosztów. Dążymy do zapobiegania szkodom wtórnym, przywracając wartość cennym nieruchomościom i działając z maksymalną efektywnością, by nasz wpływ na planetę był jak najmniejszy.

Nasza działalność promuje zrównoważony rozwój, minimalizując wpływ na środowisko i obniżając koszty dla klientów, ubezpieczycieli oraz społeczeństwa. Skupiamy się na renowacji i zapobieganiu uszkodzeniom, co ogranicza potrzebę stosowania nowych materiałów i redukuje odpady. W odpowiedzi na rosnące zmiany klimatyczne, rozwijamy nasze usługi i partnerstwa, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na nasze rozwiązania.

Zmniejszenie Zużycia Paliwa i Emisji CO₂: Dążymy do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2, optymalizując trasy, stosując ograniczniki prędkości i promując ekologiczną jazdę.

Odpowiedzialne Korzystanie z Zasobów: Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego poprzez zastosowanie ekologicznych metod pracy. PS Group koncentruje się na odpowiedzialnym użytkowaniu pojazdów, sprzętu i materiałów, minimalizacji odpadów oraz promowaniu recyklingu.

Energooszczędność i Efektywność: Stosujemy energooszczędne urządzenia i wybieramy najbardziej efektywne metody działania, aby nasza praca była jak najmniej obciążająca dla środowiska.

Liderstwo i Współpraca Branżowa: Współpracujemy z branżowymi stowarzyszeniami w Polsce, dążąc do bycia liderem w promowaniu standardów jakości, etycznych praktyk biznesowych oraz inicjatyw środowiskowych, co przekłada się na lepsze warunki dla naszych klientów i pracowników.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie zasobami podkreśla naszą misję bycia liderem w branży, który nie tylko dostarcza wysokiej jakości usługi, ale również przyczynia się do ochrony środowiska.

Indywidualne podejście do klienta dach płaski

Kluczowe wyróżniki naszej działalności środowiskowej

Zaangażowanie w Zrównoważony Rozwój

Nasze głębokie zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest fundamentem wszystkich naszych działań. Dążymy do harmonijnego połączenia postępu ekonomicznego z ochroną środowiska.

Minimalizacja Śladu Węglowego

Systematycznie pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego naszej działalności, poprzez optymalizację zużycia paliwa, stosowanie energooszczędnych urządzeń i promowanie ekologicznych praktyk wśród pracowników

Odpowiedzialne Zarządzanie Zasobami

Priorytetowo traktujemy odpowiedzialne korzystanie z zasobów, co obejmuje zarówno materiały, jak i energię. Stosujemy zasady recyklingu i minimalizacji odpadów, aby maksymalnie ograniczyć nasz wpływ na środowisko.

Innowacje na rzecz Ochrony Środowiska

Inwestujemy w innowacyjne technologie i metody pracy, które pozwalają na bardziej efektywne i mniej inwazyjne interwencje środowiskowe, takie jak zaawansowane metody osuszania czy ekologiczne rozwiązania w renowacji.

Współpraca z Organizacjami Ekologicznymi

Aktywnie współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, aby promować najlepsze praktyki środowiskowe i wprowadzać standardy, które przyczyniają się do ochrony naszej planety.

Zobowiązanie do Ciągłej Poprawy

Jesteśmy zobowiązani do ciągłego monitorowania i poprawy naszych praktyk środowiskowych, aby nasza działalność była zawsze na najwyższym poziomie odpowiedzialności ekologicznej.

Odpowiedzialność społeczna

Ludzie są fundamentem naszej działalności. Priorytetem są dla nas pracownicy, ich wiedza, jakość pracy i wykorzystywane technologie. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie zespołu przekłada się na wysoką jakość obsługi klientów i ich satysfakcję. To kluczowe elementy naszej filozofii biznesowej, opartej na klientocentryzmie i trosce o ludzi.

Od 2023 roku zaimplementowaliśmy kompleksowy system zarządzania wiedzą, który w efektywny kosztowo i czasowo sposób zapewnia naszym pracownikom dostęp do szkoleń i rozwijania kompetencji. Nasz program edukacyjny łączy wewnętrzne szkolenia, kursy e-learningowe oraz certyfikację IICRC, umożliwiając pracownikom elastyczne uczenie się i rozwój. Edukacja skupia się na modułach i e-learningach, stanowiąc kluczowe wsparcie dla naszej załogi i naszych celów w zakresie odpowiedzialności społecznej, gwarantując wysoką jakość usług.

Zaangażowanie Pracowników Jako odpowiedzialny pracodawca, dążymy do zmniejszenia rotacji pracowniczej poprzez optymalizację procesów adaptacyjnych, promowanie dobrostanu i akcentowanie na szkoleniach oraz rozwoju. Regularne ankiety pracownicze, przeprowadzane trzy razy do roku, dają naszym zespołom możliwość dzielenia się opiniami i sugestiami, co przyczynia się do budowania otwartej kultury organizacyjnej.

Swoboda w Podejmowaniu Decyzji Zdefiniowane role i obowiązki w połączeniu z autonomią w organizowaniu pracy minimalizują stres i podnoszą motywację. Przekonani o tym, że efektywność pracowników rośnie wraz z ich upoważnieniem do samodzielnych działań, zapewniamy odpowiednie szkolenia, informacje i narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji. Monitorujemy to za pomocą regularnych ankiet pracowniczych, co pozwala na ciągłe doskonalenie modelu naszego zarządzania.

zabezpieczanie-miejsca-wycieku-i-osuszanie

Kluczowe wyróżniki naszej działalności społecznej

Zaangażowanie Społeczne

Nasza firma aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnych, wspierając inicjatywy charytatywne, edukacyjne i ekologiczne. Działania te odzwierciedlają nasze głębokie przekonanie o znaczeniu odpowiedzialności biznesu wobec społeczeństwa.

Programy Rozwojowe dla Pracowników

Oferujemy naszym pracownikom szeroki zakres programów szkoleniowych i rozwojowych, które nie tylko podnoszą ich kwalifikacje zawodowe, ale również wspierają ich rozwój osobisty. Wierzymy, że inwestycja w ludzi jest naszą najlepszą inwestycją na przyszłość.

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nawiązujemy partnerstwa z różnymi organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie pracować nad rozwiązywaniem problemów społecznych i środowiskowych. Współpraca umożliwia nam realizację ważnych projektów o szerokim zasięgu społecznym.

Odpowiedzialność Środowiskowa

Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wdrażając zrównoważone praktyki operacyjne i promując ekologiczne zachowania wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Transparentność i Etyka Biznesowa

Nasza działalność społeczna opiera się na wysokich standardach etycznych i transparentności. Dążymy do bycia otwartym i uczciwym partnerem dla wszystkich naszych interesariuszy, co buduje zaufanie i szacunek na rynku.

Inicjatywy na rzecz Dobrostanu Pracowników

Promujemy zdrowy styl życia i dobrostan naszych pracowników poprzez różnorodne programy, takie jak elastyczne godziny pracy, wsparcie psychologiczne czy aktywności sportowe. Dbamy o to, aby nasze miejsce pracy było przyjazne i wspierające dla wszystkich.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Ponad 15 lat
doświadczenia

Wykwalifikowany
personel

Międzynarodowe systemy
i standardy

Pomoc dostępna
24h/dobę

Prestiżowe certyfikaty
branżowe (IICRC, RAL)

Podejście łagodzące
skutki

Zastosowanie najnowszych
technologii

Działanie według
ESG

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz do Nas!

Przyłącz się do grona najbardziej efektywnych firm. Skontaktuj się z Nami i zapytaj o ofertę precyzyjnie dostosowaną do Twoich potrzeb. Inwestując w usługi profesjonalnej firmy, umocnisz swoją pozycję na rynku i wyprzedzisz konkurencję o lata świetlne.