Osuszanie budynków-czy można je optymalizować?

Standaryzacja i ujednolicenie procesu osuszania budynków. Pierwszy problem to standaryzacja i ujednolicenie procesu osuszania budynków. Zacznijmy od definicji, czym tak…

Standaryzacja i ujednolicenie procesu osuszania budynków.

Pierwszy problem to standaryzacja i ujednolicenie procesu osuszania budynków. Zacznijmy od definicji, czym tak naprawdę jest usługa, którą nazywamy osuszaniem. Zdefiniujmy zatem pierwszy problem tj. brak powszechnie obowiązujących standardów, norm czy przepisów określających powyższy proces. Osuszanie budynków, osuszaniu nierówne, czemu nie sprzyja duża liczba podmiotów świadczących takie usługi . Wobec braku uregulowań, każdy podmiot wykonuje pracę w sposób dla siebie najdogodniejszy. Nie wystarczy bowiem wstawienie i uruchomienie osuszacza. Istotą procesu jest taki dobór ilości i mocy osuszaczy, odpowiednie ustawienie wentylatorów, osuszaczy i ewentualnie nagrzewnic, aby skrócić czas osuszania. Obniży to koszty zużycia energii elektrycznej, uciążliwości dla poszkodowanego, ryzyka wystąpienia szkód wtórnych, zmniejszenie rachunków do zapłaty przez Ubezpieczyciela.

Optymalizacja osuszania budynków według standardów II CRC

Przykładem zastosowania tego typu rozwiązań jest działanie Precision Services Group która, która przyjęła za punkt odniesienia standardy Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certifacation (IICRC).  Standard S 500 IICRC szczegółowo reguluje całość procesu osuszania, od chwili zgłoszenia poprzez kwestie techniczne, opracowanie dokumentacji, BHP aż po rozlicznie usługi. W szczególności, dobór liczby wentylatorów dokonywany jest na podstawie oceny klasy zalania, wymiaru obiektu, liczby i ukształtowania pomieszczeń. Więcej informacji znajdziesz na https://www.dry-home.pl/osuszanie-budynkow-optymalizacja/.Przyjęcie takiego ujednoliconego podejścia pozwala na precyzyjne określenie usługi, za którą płacimy i kosztów. Dzięki standaryzacji jako wykonawcy, stajemy się szybsi, skuteczniejsi i tańsi.

Rola systemu rozliczania szkód a osuszanie budynków

Drugim problemem wpływającym na jakość likwidacji szkód związanych z zalaniem jest stosowany system rozliczania szkód (KNR), bazujący na cenach obliczanych na podstawie liczby urządzeń używanych w ciągu dni. Nie premiuje on rozwiązań opartych na wiedzy i umiejętnościach, które prowadzą do optymalizacji procesu osuszania. Jest to sytuacja niekorzystana, ponieważ, wykorzystanie standardów oraz wiedzy techników przy jednoczesnym przyjęciu ryczałtowej formy rozliczeń, pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na osuszenie i zmniejsza jego koszty. Dodatkowo zmniejszany jest dyskomfort poszkodowanego oraz ryzyko wystąpienia szkód wtórnych. Korzyści w tej sytuacji odnosi poszkodowany, ubezpieczyciel i firma wykonująca usługę. W dobie dekarbonizacji, niezwykle istotne są możliwe do osiągnięcia oszczędności energii elektrycznej, co przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jak struktura rynku wpływa na osuszanie budynków?

Trzecim problemem wpływającym na jakość i cenę świadczonych usług osuszania jest znaczne rozdrobnienie rynku podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność. Przy braku regulacji i aktualnym sposobie rozliczania szkód, brak jest bodźców do wprowadzenia, innowacyjnych rozwiązań, optymalizujących proces osuszania. W wyniku tego nadal opłacalne jest wydłużanie procesu osuszania oraz próby nierzetelnego rozliczania przeprowadzonych prac. Przedstawiciele zakładu ubezpieczeniowego, w zaistniałej sytuacji, nie posiadają płaszczyzny odniesienia pozwalającej na merytoryczne odniesienie się do oczekiwań przedsiębiorstw osuszających. Płaszczyznę taką mogłyby stanowić powszechnie przyjęte standardy. Podsumowując, w najbliższym czasie konieczna będzie konsolidacja rynku.  Skutkiem konsolidacji będzie zwiększenie efektywności likwidacji szkód, eliminacją nierzetelnych podmiotów z rynków czy zwiększonym zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

Jak zoptymalizować osuszanie budynków

Proces osuszania może być efektywniejszy i przynosić korzyści finansowe wszystkim uczestnikom tego procesu. Aby to osiągnąć niezbędne jest przyjęcie powszechnie obowiązujących norm i standardów ujednolicających procedury osuszania. Drugi krok powinna stanowić zmiana systemu rozliczania szkód. W konsekwencji, nastąpić musi krok trzeci, czyli konsolidacja rynku. Dopiero wdrożenie tego rodzaju działań przyniesie wymierne korzyści poszkodowanemu, ubezpieczycielowi oraz wykonawcy. Dopóki to jednak nie nastąpi, polecamy usługi Precision Services Group w tym zakresie Osuszanie po zalaniu.

Kategoria: Osuszanie budynków Porady i ciekawostki • 2024-03-26

Przeczytaj też:

Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz do Nas!

Przyłącz się do grona najbardziej efektywnych firm. Skontaktuj się z Nami i zapytaj o ofertę precyzyjnie dostosowaną do Twoich potrzeb. Inwestując w usługi profesjonalnej firmy, umocnisz swoją pozycję na rynku i wyprzedzisz konkurencję o lata świetlne.